Skip to content

Hoe maak je een correcte (echt)scheidingsovereenkomst op? – Tweedaagse

  Dé opleiding voor bemiddelaars in familiale zaken, niet-juristen of juristen die hun kennis in verband met de EOT of ouderschapsovereenkomsten willen opfrissen. In verschillende seminaries worden de verschillende deelaspecten van de EOT en de ouderschapsovereenkomst besproken. Aan het einde van de tweedaagse ben je in staat om deze zelfstandig op te maken. Tijdens deze opleiding worden alle aspecten van de EOT verduidelijkt en heel concreet toegepast. Volg alle of enkel die onderdelen die je nodig hebt om terug mee te zijn met de laatste stand van zaken. Je krijgt een op de volgende vragen: Hoe maak je deze juridisch correct op ? Wat moet er in? Wat mag er niet in? Hoe omschrijf je bepaalde afspraken juridisch correct?

  Deze opleiding is afgelopen

  Data & uren

  21/1/21

  • Onderdeel I & III, 14.00-18.00: 90 euro (excl. btw) per onderdeel
  • Onderdeel II, 19.00-20.30: 35 euro (excl. btw)
  • Onderdeel I, II & III: 200 euro (excl. btw)

  Erkenning

  Deze opleiding wordt erkend door het FBC: 4 punten voor de studienamiddagen en 1,5 voor de studieavond.

  Syllabus inbegrepen

  Onderdeel I – 14:00 – 18:00

  De structuur en inhoud van een EOT en ouderschapsovereenkomst

  • De structuur van de EOT en van de ouderschapsovereenkomst:
  • Uit welke onderdelen bestaan deze overeenkomst? Hoe bouw je de overeenkomst op?
  • De vermogensrechtelijke overeenkomst, onderdelen en clausules
  • De familierechtelijke overeenkomst, onderdelen en clausules
  • De ouderschapsovereenkomst

  Onderdeel II – 19.00 – 20.30

  De bemiddelaar en zijn contacten

  met de familierechtbank

  • Het indienen van een EOT
  • De homologatie van een ouderschapsovereenkomst
  • De procedures voor de familierechtbank: wat bij families die reeds een procedure lopende hebben? En wat dan bij families die dreigen naar een procedure te gaan. Wat moet je als bemiddelaar weten? Hoe kan je deze families correct informeren?

  Onderdeel III – 14.00 – 18.00

  De rekensommen in de EOT

  • Hoe bereken je de opleg voor de overname van een onroerend goed?
  • Hoe bereken je de onderhoudsbijdrage voor de kinderen?
  • Hoe bereken je de fiscale voordelen voor kinderen ten laste vs. Fiscaal in mindering brengen van onderhoudsgeld