Skip to content

Bemiddeling

Als je uit elkaar gaat, kan je naar de rechtbank stappen, of voor bemiddeling kiezen. Bemiddeling is het vrijwillig alternatief op een rechterlijke beslissing. Het is een vreedzame, eenvoudige en efficiënte methode om een conflict op te lossen.

Bij bemiddeling zoeken jullie samen naar een aanvaardbare oplossing voor jullie geschil. Het akkoord dat jullie tot stand brengen is veel duurzamer, het is een oplossing waar elk van jullie achter staat.

Als erkend bemiddelaar help ik jullie om het conflict op te lossen. Ik heb geen beslissingsbevoegdheid en ben onpartijdig. Ik begeleid het gesprek – stippel de lijnen van het proces uit – maak het conflict hanteerbaar zodat jullie zelf een oplossing kunnen vinden.

Ver\deel bemiddelt in conflicten waar veel op het spel staat: het welzijn van je kinderen, de band met de familie, het behoud van je vermogen.

In zo’n belangrijke zaken wil je niet dat een derde, de rechtbank in jouw plaatst beslist. Je wil zelf het heft in handen nemen en de nodige beslissingen nemen die bij jullie passen.

in 't kort

Hoe verloopt een bemiddeling?

Intake gesprek

Dit is een verkennend gesprek waarin ik je uitleg wat bemiddeling is. We spreken de prijs en de werkwijze af. Ik vertel je welke documenten we nodig hebben en welke waarborgen bemiddeling biedt. Na dit gesprek beslissen jullie vrij of jullie al dan niet in de bemiddeling willen stappen.

De onderhandelingen

Vanaf dan gaan we aan de slag. We komen een aantal keer samen (zoveel als nodig om jullie geschil op te lossen). We bespreken de verschillende discussiepunten die er tussen jullie zijn. We onderzoeken samen de mogelijke oplossingen en beoordelen welke ervan best tegemoetkomen aan de noden en belangen van elke van jullie.

De overeenkomst

Op basis van onze gesprekken maak ik de tekst van de overeenkomst op. We nemen die samen door en finetunen waar nodig. Indien jullie overeenkomst moet neergelegd worden voor de rechtbank, of indien jullie langs de notaris moeten, begeleid ik jullie daarbij.

Al deze stappen kunnen we - zo jullie dit wensen -samen met jullie advocaten of (financieel) adviseurs zetten.

Neem contact met ons op