Skip to content

Hoezo, een bemiddeling is vrijwillig én vertrouwelijk?

Wat als de rechtbank een erkend bemiddelaar heeft aangesteld, in de zaak die jij tegen je ex-partner hebt lopen over de verblijfs- en kostenregeling van jullie kinderen? Wat betekent dit? Hoe verloopt dit precies? 

Wel, een bemiddeling, of ze nu door de rechter is bevolen (“gerechtelijke bemiddeling”) of de partijen buiten de rechtbank om, op eigen initiatief (“buitengerechtelijke bemiddeling”) een bemiddeling starten, is altijd vrijwillig. En in vertrouwen.

Hoezo, vrijwillig?

Het vrijwillige karakter van een bemiddeling wil zeggen dat elke partij de bemiddeling steeds kan stopzetten, zonder dat dit hem/haar mag aangerekend worden. Het is dus niet omdat de rechter een gerechtelijke bemiddeling heeft bevolen dat jij je als partij verplicht moet voelen aan de bemiddeling deel te nemen indien je overtuigd bent dat dit niet zal lukken, of indien je dat helemaal niet ziet zitten. Je kan dit gewoon aan de erkende bemiddelaar vertellen en deze zal jouw keuze respecteren, zonder de rechtbank over jouw keuze te informeren.

En in vertrouwen?

Een erkende bemiddelaar heeft een vertrouwelijkheidsplicht die onder meer inhoudt dat hij niets mag communiceren in verband met een bemiddeling die hij of zij heeft begeleid.Voor de buitengerechtelijke bemiddeling betekent dit dat de erkende bemiddelaar effectief niets zal communiceren aan derde partijen dan na toestemming van beide partijen. Voor de gerechtelijke bemiddeling betekent dit dat de erkende bemiddelaar op grond van het gerechtelijk wetboek (art. 1736 Ger.W.) enkel schriftelijk moet melden aan de rechtbank of de bemiddeling al dan niet geslaagd is. Niets meer, niets minder. Dit betekent dat de bemiddelaar niet zal communiceren waarom de bemiddeling is geëindigd of door wie. Dat is de garantie van de vertrouwelijkheid die u heeft als u een bemiddeling start met een erkend bemiddelaar. 

Gelukkig maar!

Deze waarborgen zijn wettelijk ingebed. En dat is maar goed ook! Het komt een effectieve uitkomst alleen maar ten goede. 

Toch niet helemaal zeker? Nog twijfels? Contacteer ons dan we lopen samen door de te nemen stappen.

Contact