Skip to content

Nele Meersman

\ licentiaat in de rechten
\ master in het notariaat
\ erkend bemiddelaar in familiezaken

Ik ben Nele Meersman. Ik begeleid, adviseer en bemiddel voor u in al uw familiale aangelegenheden. Gedurende 17 jaar was ik aan de slag als advocaat: ik ben erg gedreven in mijn vak en rust niet vooraleer het juridisch helemaal goed zit.

Familiaal vermogensrecht werd mijn specialiteit, en daarbij groeide meer en meer het inzicht dat mensen die een geschil of probleem hebben vooral nood hebben aan goede begeleiding, aan achtergrondkennis, aan heldere informatie. Dan kunnen ze perfect beslissingen nemen en oplossingen kiezen die voor iedereen het meest voordelig zijn. Oplossingen die toekomstproof zijn, ook.

Als advocaat ondervond ik dat mensen — mits een goede begeleiding — zélf heel goed geschillen kunnen oplossen. En dat er betere oplossingen bestaan dan naar de rechtbank stappen.

En dát is exact wat ik met Ver\deel doe: met kennis van zaken geef ik informatie en advies over het (ver)delen van uw vermogen. Uw situatie wordt helder en ik stel concrete oplossingen voor. We overlopen samen welke gevolgen er aan bepaalde keuzes vasthangen.

In uw huidige situatie en bij veranderingen. Nu en in de toekomst.

Resultaat: u krijgt helder inzicht in uw vermogen en in de verschillende opties. U bent voorbereid op eventuele privé- of zakelijke veranderingen en heeft een duidelijk zicht op de toekomst.