Skip to content

De nieuwe deontologische code voor de erkende bemiddelaar in de praktijk

    In deze webinar komt de interpretatie van bijgewerkte en nieuwe artikels van de nieuwe code deontologie waar erkende bemiddelaars aan moeten voldoen aan bod: Welke beperkingen worden opgelegd en welke vrijheden worden toegestaan? Hoe definieert en beoordeelt men begrippen als integriteit, waardigheid, onafhankelijkheid en rolvermenging? Wat is het belang van het bemiddelingsprotocol? Hoe zit dat nu met communicatie en publiciteit en de vergoeding van de bemiddelaar? Ook de spelregels rond de verplichte informatieverstrekking voor, tijdens en na de bemiddeling komen aan bod. Hierbij een . een artikelsgewijze bespreking aangevuld met praktijkvoorbeelden en reflecties. Deze video is tot stand gekomen i.s.m. Portalus.

    Deze webinar is beschikbaar na betaling. De betaling zal worden afgerond door Portalus alwaar u eveneens de link zal ontvangen.

    Erkenning

    Deze opleiding wordt erkend door het FBC voor 2 punten.