skip to Main Content

De methode Hobin – onderhoudsbijdrage kind in de rechtspraktijk

In deze webinar wordt de methode om onderhoudsgelden voor kinderen te berekenen uiteengezet, zoals is uitgewerkt door de heer Hobin, raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen. De methode, de werking achter de online tool en de pro’s versus contra’s van deze methode worden toegelicht. Deze video is tot stand gekomen i.s.m. Portalus.

Deze webinar is beschikbaar na betaling. De betaling zal worden afgerond door Portalus alwaar u eveneens de link zal ontvangen.

Erkenning

Deze opleiding wordt erkend door het OVB voor 2 punten. 

De erkenning voor het FBC is aangevraagd.