Skip to content

Hoe maak je een correcte (echt)scheidingsovereenkomst op? – Verkort

  Online opleiding voor bemiddelaars in familiale zaken, niet-juristen of juristen die hun kennis in verband met de EOT of ouderschapsovereenkomsten willen opfrissen.
  In dit seminarie worden de verschillende deelaspecten van de EOT en de ouderschapsovereenkomst besproken. Aan het einde van deze dag ben je in staat om deze zelfstandig op te maken. Tijdens deze opleiding worden alle aspecten van de EOT verduidelijkt en heel concreet toegepast. Ook ben je met deze opleiding helemaal terug mee met de laatste stand van zaken met een antwoord op de volgende vragen: Hoe maak je deze juridisch correct op ? Wat moet er in? Wat mag er niet in? Hoe omschrijf je bepaalde afspraken juridisch correct?

  VOLZET

  Datum

  Online opleiding op 29.01.2021 van 9u tot 13u en van 14u tot 18u

  Erkenning

  Erkenning voor 8 punten bij de FBC

  Prijs

  220 euro excl. BTW

  Syllabus inbegrepen

  Voormiddag : de structuur en inhoud van een EOT :

  1. Uit welke onderdelen bestaan deze overeenkomst? Hoe bouw je de overeenkomst op?
  2. De vermogensrechtelijke overeenkomst, onderdelen en clausules
  3. De familierechtelijke overeenkomst, onderdelen en clausules

  Namiddag : de rekensommen in de EOT

  1. Hoe bereken je de opleg voor de overname van een onroerend goed?
  2. Hoe bereken je de onderhoudsbijdrage voor de kinderen?
  3. Hoe bereken je de fiscale voordelen van kinderen ten laste?