Skip to content

(Fiscaal) Co-ouderschap: Praat Erover Met Je Bemiddelaar

Co-ouderschap, zeker. Fiscaal co-ouderschap, niet altijd!

Bij echtscheiding kiezen veel ouders voor co-ouderschap, waarbij de kinderen een week bij mama en een week bij papa verblijven. Even vaak wordt er dan ook meteen gekozen voor het fiscale co-ouderschap. Maar is dit altijd het meest interessante? 

Wat is dat dan “fiscaal co-ouderschap”?

Met fiscaal co-ouderschap delen de ouders het belastingvoordeel voor hun kinderen. Fiscaal co-ouderschap is niet verplicht als ouders in onderling akkoord uit elkaar gaan. Via bemiddeling kan je dus een heel andere regeling afspreken, dan degene die een rechtbank zou opleggen. Soms is het voordeliger om niet voor het fiscaal co-ouderschap te kiezen.

Dat zit zo. Alle ouders met kinderen ten laste betalen minder belastingen dankzij een verhoging van de belastingvrije som. Daardoor ontsnapt een deel van je (minst belaste) inkomen aan belastingen. Bij fiscaal co-ouderschap delen de ouders het voordeel van het fiscaal ten laste hebben van een kind. Elke ouder bekomt de helft van het fiscale voordeel van een kind/kinderen ten laste.

Waar hou ik dan het best rekening mee?

Ook al groeien de kinderen op in co-ouderschap, toch gebeurt het vaak dat één ouder onderhoudsbijdragen betaalt voor de kinderen. Elke ouder moet bijdragen volgens zijn of haar mogelijkheden. Als één ouder een hoger inkomen heeft dan de andere en daardoor een onderhoudsbijdrage betaalt voor de opvoeding van de kinderen, is het interessanter dat die onderhoudsbijdragen fiscaal worden ingebracht. In dat geval wordt tachtig procent van de betaalde alimentatie afgetrokken van het netto belastbaar inkomen van de betalende ouder (aftrek van de hoogst belaste inkomstenschijf). De andere ouder krijgt dan de volledige toeslag op de belastingvrije som voor kinderlast. Betaalde onderhoudsbijdragen zijn maar fiscaal aftrekbaar als het kind op het moment van de betaling niet bij de betalende ouder gedomicilieerd is. Daar moet je dus op letten. 

Best reken je dit gewoon uit voor jouw specifieke situatie, zodat je de best mogelijke optie kan kiezen. Hulp nodig bij het berekenen? Contacteer ons (via deze link).